Сравни цени и спести! Малко повече информация за различните резолюции на цифровите сигнали, Blog

  • Преди да пазарувате:
  • Гаранции
  • Срокове за доставка
  • Плащане
  • Връщане
S
S

Малко повече информация за различните резолюции на цифровите сигнали

В случай, че се чудите, какво всъщност представляват всички тези числа „720p“, „1080p“, или „1366 x 768 пиксела”, които са използвани, за да покажат резолюцията на даден телевизор. Какво всъщност представляват тези числа и кое качество на телевизора разкриват? В тази статия ще разясним основните неща, касаещи резолюцията и ще ви дадем някои практични съвети как да изберете телевизор с възможно най-подходяща резолюция.

1. Какво е резолюция?

Основната причина цифровата телевизия с висока резолюция да изглежда толкова по-детайлна и качествена от конвенционалната аналогова телевизия се крие в думата резолюция. В днешния свят на цифровизация резолюцията се измерва в пиксели – колкото повече пиксели, толкова по-голяма резолюция и по-голяма детайлност на картината. Само за сравнение: старите кинескопни телевизори имат около 300 000 пиксела, докато съвременните HDTV телевизори предлагат от 1 000 000 до 2 000 000 пиксела или около 6 пъти повече, т.е. шест пъти по-качествена картина.

Най-добре ще визуализираме разликата между стар аналогов телевизор и нов HDTV телевизор като подадем на двата телевизора един и същ висококачествен HDTV сигнал.

Фигура 1. Разлика в картината между стар аналогор телевизор и нов HDTV телевизор

Фигура 1. Разлика в картината между стар аналогор телевизор и нов HDTV телевизор

Картината в ляво е на кинескопния телевизор, а тази в дясно на HDTV телевизора. Лесно може да се отличат предимствата на HDTV телевизорите. Рязка картина (добре очертани контури), ярки цветове и прецизни детайли. Обратно, при старите кинескопни телевизори с ниска резолюция очертанията и цветовете са размазани, липсват детайли.

Когато говорим за резолюция е необходимо да отбележим, че всъщност става въпрос за две неща: първо – резолюцията на телевизора; и второ – резолюцията на източника на видео сигнал (DVD плейър, телевизионен сиганл и т.н.). И двете резолюции са еднакво важни и всяка една може да повлияе на качеството на картината, която наблюдаваме. Ще разгледаме по-подробно всяка една от тях, за да определим зависимостта им една от друга и какво трябва да направим, за да си гарантираме добра картина с висока резолюция.

2. Резолюция на телевизионните екрани

Почти всички съвременни телевизори са с фиксиран брой приксели, т.е. картината е резултат на придаването на цвят на всеки един от тези пиксели. Такива телевизори са плазмените, LCD, телевизорите със задна и предна проекция. Резолюцията на всеки един от тях се нарича работна резолюция и показва до колко детайлна може да бъде картината на този телевизор. Две от най-разпространените резолюции на телевизори в момента са 768p и 1080p или 1366х768 и 1920х1080. Първото число показава колко пиксела съдържа екрана по хоризонтала, а второто по вертикала. Умножавайки двете числа ще получим общия брой пиксели, които изграждат екерана. Например 1920 x 1080 = 2,073,600, което е малко над 2 000 0000 пиксела и 1366 x 768 = 1,049,088, което е малко над 1 000 000.

Фигура 2. Големина на пикселите при телевизори с еднакъв диагонал и различни разолюции

Фигура 2. Големина на пикселите при телевизори с еднакъв диагонал и различни разолюции

Решетките по горе показват каква е големината на пикселите при различните телевизори. При 576i (това е резолюцията на старите кинескопни телевизори) пикселът е най-голям, докато при 720p и 1080p пикселът става все по-малък и по-малък, т.е с увеличаване на резолюцията големината на пиксел намалява, което прави картината по-детайлна и точна.
Сега, нека се запознаем с резолюциите на видео сигналите. После ще обясним и какво всъщност представляват буквите “i” и “p”, които виждате след резолюциите.

3. Резолюция на видео сигналите

Видео сигналите, подобно на телевизорите, имат различна резолюция. Независимо от начина, по който се разпространяват видео сигналите (ефирно, по кабел, чрез сателит), те имат една от следните резолюции:

576i или 720х576 SDTV – Този сигнал се нарича цифров сигнал със стандартна резолюция. Същата е и  резолюцията, с която се разпространява аналоговия телевизионен сигнал от системата PAL, на който се излъчват почти всички телевизии в България. SDTV ще е цифровият сигнал, който ще замени аналоговия (PAL) след 2012 год. в България и Европа. Буквата „i” означава, че сигналът се предава презредово, т.е. кадъра се изобразява на два пъти -първо четните линии, после нечетните. Това става толкова бързо, че е невидимо за окото. Съвсем естествено възниква въпроса: Къде е подобрението в картината след като резолюцията на стандартните цифрови сигнали и аналоговите сиганли е една и съща? Отговорът  е в цифровия начин на разпространение. Цифровото разпространение на сигнала е имунизирано от основните слабости на аналоговото – появата на артефакти като сняг, линии или двоен образ. При цифровото разпространение се гарантира и по-висока прецизност на сигнала. За да демонстрираме това, ще ви покажем снимка на един и същи кадър, заснет при аналогово и цифрово разпространение.

Фигура 3. Картина при цифрово разпространение на сигнала

Фигура 3. Картина при цифрово разпространение на сигнала

Фигура 4. Картина при аналгово разпространение на сигнала


Всеки може отчетливоа види по-ясните очертания на цифровата картина от аналоговата. Недос
татъците на аналоговото изображение се засилват, когато картината се движи. Още един от съществените преимущества на цифровата телевизия е значително по-високото качество на звука.
576p или 720х576 – това е резолюцията, с която DVD плейърите предават DVD филмите. Въпреки че резолюцията не е по-различна от горния сигнал, подобрението тук се дължи на това, че картината се изобразява прогресивно, т.е. целият кадър се изобразява наведнъж, което прави картината като нарисувана.1080i или 1920х1080 HDTV – това е първият от видео сигналите с висока резолюция. Предлага знаително повече линии и пиксели, но буквата i показва, че сигналът е презредов, което не го прави подходящ за бързи сцени. Този сигнал е идеален за документални филми и канали.

720p или 1280х720 HDTV – Буквата „p“ показва, че сигнала е прогресивен (поредов), което го прави перфектен за екшън филми и бързи сцени. Такива сигнали се ползват главно за излъчване на спортни предавания. 1080p или 1920х1080 HDTV – този сигнал комбинира страхотната резолюция на сигнала 1080i и плавната картина на сигнала 720p. На този етап източници на такъв сигнал почти липсват, като за сега възможност за подаване на такъв сигнал са заявили новите HD DVD и Blue-ray плейъри и конзолите за видео игри като Xbox 360™ и PS3. Когато чуете, че нещо е 1080p, знайте, че то се отнася по-скоро за екранна резолюция на телевизор, отколкото за телевизионен сигнал.

Важно заключение

Важно е да осъзнаем, че резолюцията на видео сигнала определя и как ще изглежда картината върху вашия HDTV телевизор. Ако подадете на вашия телевизор сигнал с по-ниска резолюция от неговата работна (например ефирен сигнал или аналогов сигнал от кабелните оператори) ще наблюдавате картина с качество далеч от очакванията ви. HDTV телевизорите все още не са способни на чудеса да превърнат аналогов сигнал в HDTV сигнал. За да се насладите на истинска HDTV картина, ще е необходимо да доставите на телевизора си HDTV сигнал — 720p, 1080i или колкото и да е трудно 1080p.

4. Какво всъщност означават „i“ и „p“ и как те оказват влияние върху детайлността на картината

Фигура 5. Прогресивно сканиране

Фигура 5. Презредово сканиране

Както споменахме по горе, буквата „i“ отбелязва, че сигналът е презредов, а „p“ показва, че сигналът е  поредов или прогресивен. Само до преди няколко години всички сигнали и телевизори бяха презредови. Просто кинескопните телевизори не позволяваха изобразяването на сигнал по друг начин освен линия по линия. При тях е необходимо първо да се изобразят четните, а после нечетните линии. Сегашните модерни телевизори позволяват видео сигналът да се изобрази наведнъж, т.е. поредово или прогресивно. Това доведе и до възникване на прогресивни видео сигнали. Броя на кадрите при презредовите сигнали е 25 кадъра в секунда, докато при прогресивните сигнали той е 60 кадъра в секунда.

Презредовото сканиране разделя всеки кадър на два паса. При първия пас се показват четните хоризонтални  линии  (2,4,6…) за  1/50-та от секундата, следвани от нечетните  (1,3,5…) през следващите 1/5-та от секундата. Това означава, че целият кадър се изобразява на всяка 1/25 от секундата.

Фигура 6. Брой пиксели в секунда

Фигура 6. Прогресивно сканиране

Прогресивното сканиране изобразява всеки кадър наведнъж (1,2,3,4,5 и т.н.)

Заключение

Днешните модерни плоски телевизори (Плазма и LCD) са почти без изключение с поредово прогресивно сканиране, за това терминът презредово и поредово сканиране се отнася повече за видео сигналите, които се подават към тях. Важно е да се запомни, че поредовите сигнали съдържат два пъти повече информация  от еквивалентните презредови сигнали. По правило, поредовите сигнали изглеждат на телевизор много по-плътни и стабилни като придават на движенията по-голяма плавност и реализъм.

Графиката по-долу показва броя на пикселите, които се изобразяват при всеки от HDTV сигналите за секунда. Ясно се вижда какво огромно предимство има 1080p пред останалите сигнали. Дано в бъдеще имаме щастие да се докоснем до повече източници на такъв сигнал.

Зрителни дистанции, при които телевизори с резолюция 1080p имат качествени предимства

Фигура 7. Брой изобразявани пиксели в секунда

5. Какво става ако резолюцията на телевизионния екран и на видео сигнала са различни?

Това е нещо, което се случва постоянно и едно от хубавите неща е, че със съвременните телевизори не бива да се притесняваме от разминаването. Независимо дали сигналът е с ниска резолюция (аналогова телевизия или видео касета), средна резолюция (DVD)  или висока (HDTV), телевизорите с фиксиран брой пиксели автоматично преобразуват резолюцията към тяхната работна. Този процес се нарича скалиране или конвертиране. В зависимост от това дали телевизорът увеличава или намалява резолюцията на сигнала, за да достигне неговата собствена, процесът се нарича горно конвертиране (upconvertion) или долно ковертиране (downconvertion). Звучи по-хубаво, от колкото е всъщност – превръщането на сигнал с ниска резолюция във висока (горно конвертиране) върши добра работа за сигнали с добро качество без артефакти като DVD и е напълно безсилно при тези с лошо качество като ефирни и кабелни сигнали.

Подобно е и положенето, при което видео сигнала има повече пиксели от екрана на телевизора. В този случай е необходимо да конвертираме сигнала надолу. За да усетите какво трябва да се направи, може да си представите как се опитвате да поберете 10л вода в туба от 5л. Невъзможно е, нали? Ще ви е необходимо да оставите 5л извън тубата. Така и при пикселите ще ни се наложи да жертваме пиксели, за да поберем изображението на екрана. Това е и причината, която прави 1080p телевизорите толкова популярни – те могат да изобразят абсолютно всеки пиксел без да е необходимо да жертват пиксели. Като цяло обаче не трябва да сме притеснени от горното и долно конвертиране – картината запазва своето високо качество и силно въздействие. downconverted to be viewed on 768p TVs.

6. Заслужава ли си да купим 1080p телевизор?

Въпреки факта, че до този момент няма много източници на 1080p сигнал, телевизор с резолюция 1080p определено си заслужава. Основната причина е, че с него никога няма да ви се наложи да конвертирате сигнал надолу и по този начин да изгубите част от изображението. Не бива да забравяме и факта, че тези телевизори предлагат и два пъти повече пиксели от телевизор с 768p резолюция, което още веднъж потвърждава, че такъв телевизор е чудесен избор. Има обаче и няколко други фактора, които трябва да се обмислят. За да разберете дали резолюцията е от особенна важност за вас, си задайте следните въпроси:

Колко голям телевизор мислите да си купите и от какво разстояние мислите да го гледате?

Въпросът е продиктуван от следния пример. Нека приемем че имаме два телевизора 50” – единият е 1080p, a другият е 720p. И на двата телевизора подаваме сигнал с резолюция 1080p. Наблюденията показват, че предимствата на по-високата резолюция започват да се усещат едва при отстояние на зрителя от екрана под 2.9 метра и са напълно видими до 2 метра. За зрители на разстояние над 2.9 метра от екрана (а при телевизор с диагонал 127 см това ще са 95% от зрителите) изображението от двата телевизораще изглежда аналогично. Телевизорите с резолюция от 1080p са за тези, които са готови да си купят телевизор с диагонал над 46” и да се разположат по-близко до телевизора.

Таблицата по-долу дава дистанциите, от които предимствата на телевизор с резолюция 1080p започват да стават видими. Колкото по-близко, толкова по детайлно ще се открива картината.

Фигура 8. Предимства на 1080p телевизорите пред 720p

Фигура 8. Предимства на 1080p телевизорите пред 720p

Previous postКой от телевизорите със задна проекция да изберем? По-скъпи ли са от плазмените и LCD телевизори или по-евтини? Next postКак да си гарантираме най-добра картина като свържем правилно телевизора с източниците на видео сигнал?

Related Posts

   © 2017 Kolko.bg. Всички права запазени. Всички други търговски марки са собственост на техните законни притежатели.