Сравни цени и спести! Потребителско споразумение, Страници

 • Преди да пазарувате:
 • Гаранции
 • Срокове за доставка
 • Плащане
 • Връщане
S
S

Потребителско споразумение

I. Въведение

Добре дошли на страниците на Kolko.bg (наричан още „сайтът“, „ние“). Сайтът си поставя за своя цел да помогне на потребителите при избора на покупки, съобразени с техните потребности, финансови възможности и екологична култура.

Мотото на Kolko.bg е „Пазарувай интелигентно“

Ние реализираме целите си като създаваме дружелюбна среда, в която потребителите могат да намерят полезна информация, да сравнят качествата и цените на продукти, предлагани на електронните и физически пазари.

Моля, преди да използвате сайта, прочетете внимателно настоящото Потребителско споразумение. То представлява законово споразумение между вас и kolko.bg , което регламентира употребата на сайта и ползването на услугите. Всеки посетител, независимо от това дали е регистриран или не, използвайки сайта показва съгласие с настоящите условия. В случай на несъгласие с Потребителското споразумение, моля преустановете незабавно ползването на услугата. Kolko.bg си запазва правото по собствена преценка да променя Потребителското споразумение по всяко време. Всички промени ще влязат в сила след изпращане на уведомителни имейли или публикувайки ги в настоящото Потребителско споразумение. Всеки посетител, които след промените продължава да ползва сайта, се съгласява с условията на новото актуализирано Потребителско споразумение.

Когато посещавате страниците на kolko.bg или ни изпращате съобщения под формата на e-mail, Вие комуникирате с нас в електронен вид. За нуждите от осъществяване на връзка с Вас, ние запазваме правото си да използваме подобни електронни методи на комуникация. Във връзка с това, потвърждавайки настоящото Потребителско споразумение, Вие изразявате своето съгласие за използването на такъв вид комуникация и заявявате, че предадените посредством нея споразумения, уведомления, данни и пр. отговарят на законовите изисквания, приложими по отношение на тях в обикновена писмена форма.

Услугите на kolko.bg са предназначени за лица над 18 години. Ползващите услугата гарантират, че са на възраст над 18. В случай че сте на възраст под 18 години, моля не ползвайте, по какъвто и да е начин този сайт. Kolko.bg си запазва правото да ограничи достъпа ви до услугата при положение, че съществуват данни, доказващи възраст под 18 години.

II. Услуги на kolko.bg

A. Инфромация

Kolko.bg предлага услуги, чиято основна цел е да подпомогне потребителите в процеса на взимане на решение какво да купят. За осъществяване на тази цел kolko.bg предлага на посетителите на сайта информация за продукти, търговци и връзки със сайтове, където могат да се закупят продукти. Информацията, събрана и предложена на сайта, е получена или събрана от доставчици, производители, търговци, пубикации, журналисти и обществено достъпни източници.

Въпреки че основният фокус на услугата е да предостави възможно най-достоверна и актуална информация, kolko.bg не може и не гарантира, че описанията на продуктите, техните спецификации, цени, ревюта, коментари и което и да е съдържание по страниците на kolko.bg, независимо от източника на това съдържание, е правилно, пълно и без грешки. Съдържанието на сайта е изградено изцяло с информационна цел. Моля отбележете, че абсолютното доверие в информацията, е непрепоръчително, особено ако това може да доведе до съществени загуби в резултат на действия, породени след употребата на предоставената от нас информация (вижте Отхвърляне на гаранции). Kolko.bg не поема каквато и да е отговорност относно съдържанието на ревюта, коментари, оценки, функционирането на технологията за търсене на сайта, което може да доведе до пропуснати или грешни резултати или кое да е друго съдържание. Ние препоръчваме на нашите посетители преди да закупят продукт да проверят цената и условията на търговския сайт или в търговския обект, реално продаващ продукта. В случай на констатирана грешна неточна или непълна информация, моля свържете се с нас.

B. Взаимоотношения с търговци

Търговците на сайта са независими трети лица по смисъла на чл. 1 ТЗ За участието си в kolko.bg те дължат определена сума. Всеки от продуктите, присъстващи на страниците на kolko.bg се продава от търговци, а не от нас.

Kolko.bg не продава продукти, не изпълнява роля на агент или посредник при продажбата, нито извършва комисионна дейност. Kolko.bg се отрича от каквато и да е отговорност, свързана с излаганите на сайта продукти. Всички претенции, въпроси или оплаквания трябва да се насочат към съответния търговец, предлагащ продукта.

C. Заплащане

Ползването на услугите на сайта от посетители (регистрирани или не) е безплатно. Kolko. bg не носи отговорност за парични преводи между посетители на сайта и избрани от тях търговци . За взаимоотношенията между посетителите и търговците са в сила договорените между тях условия.

D. Добавяне на информация

Потребителските ревюта, коментари и оценки са написани и публикувани доброволно от регистрираните в kolko.bg посетители. Тяхната роля е единствено да подпомагат тези от нас, които искат да ги използват, но по никакъв начин не трябва да се възприемат безкритично като абсолютен критерии за качество на продукти и услуги или поведение на търговец или трети лица.

Горепосочените ревюта, коментари и оценки не могат да бъдат променяни от страна на търговците, независимо от тяхното съдържание. Търговците могат да се обърнат към kolko.bg за съдействие относно коментари, ревюта и оценки, които са в нарушение на настоящото Потребителско споразумение.

III. Разрешена и непозволена употреба на сайта

Сайтът е предназначен за употреба, оправдана от закона. Всеки посетител може да използва сайта като „съветник за покупки“ единствено и само за лична употреба и не трябва да използва сайта по какъвто и да е друг начин. Всеки посетител може да запомни, разгледа или разпечата едно единствено копие от кое да е съдържание на сайта, единствено за лични нетърговски цели. Посетителите изказват съгласие, че техните данни, предоставени материали, както и начинът, по който използват сайта, продуктите и услугите, няма да: (1) С изключение на правата, предоставени от Потребителското споразумение, никой няма право да репродукцира, модифицира или съставя производно съдържание с цел разпространение, продажба, пренос, публично достаояние, публична употреба или друга употреба на съдържане част от страниците на kolko.bg. (2)Никой няма право да копира или модифицира HTML кода, създаващ web страниците към kolko.bg. (3) Нямате право да използвате kolko.bg или съдържание поставено в kolko.bg на или във връзка с други сайтове, за каквито и да е цели. (4)Вие се съгласявате, че няма да публикувате информация:

 • За която знаете, че е неправилна, грешна или подвеждаща;
 • Която нарушава права върху интелектуална или индустриална собственост или права на конфиденциалност;
 • Която нарушава нормативни разпоредби (включително, но не само износ, защита на потребители, конкуренция, антидискриминация или некоректна реклама)
 • Която е или с основание може да се вземе за обидна, клеветническа, нецензурна, провокативна, порнографска, богохулна, заплашителна или тормозеща кое да е физическо или юридическо лице.
 • чието публикуване е компенсирано или заплатено по какъвто и да било начин от трета страна
 • включваща физически, e-mail адреси, контактна информация или телефонни номера;
 • съдържаща компютърни вируси, червеи или други, които представляват потенциална опасност за компютърните файлове или програми
 • нарушаваща нашите насоки за това, как да се пишат ревюта за стоки и търговци

(5) нямате право да използвате вируси, троянски коне, червеи, тайм бомби или каквито и да са програми или компютърен код, предназначени да разруши, повреди, прекъсне или манипулира нормалната работа на сайта, данните в него, личната информация, софтуера, оборудването, сървърите или да улесни действието на хакерски атаки. (6) да пречи на други посетители да ползват kolko.bg или свързани с него сайтове (7) да посещава или се опитва да влезе в частите на сайта с административен достъп, защитен с парола и потребителско име. (8) Забранява се събирането на лична информация (включително e-mail адреси ) от мрежата на kolko.bg и използването на тази информация за отправяне на търговски предложения към посетители или служители на kolko.bg. Kolko.bg има право, но не и задължение, да извършва мониторинг върху начините на достъп и използване на kolko.bg, с цел да бъде поддържано качеството на работа на сайта, спазването на Потребителското споразумение и изпълнението на законовите изисквания. (9) Без изричното ни писмено съгласие, нямате право да използвате автоматизирани средства (скриптове), за да получавате достъп до kolko.bg, различни от системата за site catching, или да събирате информация от страниците на сайта. (10) ползване на услугата с чужда самоличност на юридическо или физическо лице(11) унижаване на kolko.bg, неговите законни търговски марки или които и да е аспект от сайта. (12) употреба на търговските марки и достъпното чрез сайта съдържание и услуги за цели различни от предоставените от нас.

A. Употреба от непълнолетни

Услугите на kolko.bg са предназначени за лица над 18 години. Ползващите услугата гарантират, че са на възраст на или над 18. В случай че сте на възраст под 18 години, моля не ползвайте, по какъвто и да е начин. Kolko.bg си запазва правото да ограничи достъпа ви до услугата при положение, че съществуват данни доказващи възраст под 18 години.

B. Поддръжка на акаунт

С употребата на сайта вие гарантирате, че поемате отговорност да поддържате конфиденциалността на вашия акаунт, създаден с потребителско име и парола, и да не допускате трети лица да използват сайта от ваше име. Всички дейности, произтичащи от един акаунт се счита, че са в резултат на неговия регистриран притежател. Регистрираните потребители се задължават да ни уведомят възможно най-бързо при съмнение за нелегален достъп през вашия акаунт или някакви нарушения на сигурността. Kolko.bg отхвърля каквато и да е отговорност за нанесени щети в резултат на неспособността Ви да се съобразявате с вашите отговорности и задължения регламентирани в настоящето Потребителско споразумение. Въвеждайки информация на сайта вие гарантирате, че: (1) имате законово основание да приемете настоящите условия и използвате kolko.bg; (2) използвате сайта с вашата реална самоличност; (3) предоставяте само вярна, точна , настояща и изчерпателна информация; и (4) ще поддържате и своевременно ще актуализирате информацията, която предоставяте, за да остане вярна, точна , настояща и изчерпателна. В случай че предоставите каквато и да е информация, която е невярна, неточна, неактуална и непълна или в случай че съществуват основателни причини да се съмняваме, че тази информация е невярна, неточна, непълна и неактуална, ние можем да прекратим или унищожим вашия акаунт и да откажем каквато и да е употреба на този сайт.

C. Преустановяване на регистрация

Може да прекратите вашата регистрация по всяко време като ни уведомите за това на e-mail адресите за контакти. Ние може да ви откажем регистрация или обслужване по всяко време и по наша преценка. Kolko.bg си запазва правото да прекрати Вашата регистрация при липса на посещение от Ваша страна в продължение на 3 последователни календарни месеца. В резултат прекратяване на регистрация kolko.bg може да свали предоставените от вас материали от страниците на сайта.

IV. Авторски права

Моля прочетете „Авторски права и търговски марки“(линк), неразделна част от настоящото Потребителско споразумение.

V. Освобождаване от отговорност

A. Искове в резултат от потребителско съдържание

Ползвайки kolko.bg вие освобождавате от отговорност нас, нашите партньори и административния и изпълнителски персонал от каквито и да е искове във връзка с щети, адвокатски хонорари, нанесени на трети лица в резултат на материалите, които сте публикували или изпратили чрез kolko.bg; или в резултат на ползването ви на нашите услуги; нарушаването на Потребителското споразумение; или нарушаването на нечии права.

B. Искове между потребители

В случай на спорове, възникнали между двама или повече потребители на kolko.bg, всеки от спорещите от свое име ( и от името на който и да е негов служител, директор, агент, налседник, последовател или лице с договорни отношения) безвъзвратно, освобождава kolko.bg, нашите служители, директори, агенти, наследници, последователи или лица с договорни отношения от възникнали бъдещи, настоящи и минали искове, загуби, отговорности, разходи от всякъкав характер, в които са включени без каквито и да са ограничения съдебни такси, адвокатски хонорари, независимо дали са известни или неизвестни, скрити, фиксирани или непредвидени, очаквани или неочаквани, касаещи закона или справедливостта и възникнали или свързани с тези спорове. За да сме сигурни че настоящите права за освобождаване от отговорност са напълно и законово приложими, вие отхвърляте с ясното съзнание и напълно доброволно всяка защита, която бихте могли да имате във връзка с настоящото освобождаване от отговорност по силата на институт и/или принцип на правото, приложим по отношение на него.

VI. Ограничена отговорност

Kolko.bg не трябва да бъде считан за отговорен пред когото и да било, за финансови загуби или някакви особени, инцидентни или косвени щети ( независимо от техния произход и включващи небрежност) произтичащи от или свързани с kolko.bg и това споразумение. Някой законодателства не позволяват подобно ограничаване на отговорност. В случай, че подобни закони са в сила при вас, някои или всички от горе описаните изключения и ограничения няма да са приложими и за вас може да съществуват допълнителни права

VII. Съдилище

Настоящото Потребителко споразумение се урежда по силата на българското законодателство. Това не пречи да се прилагат за посетителите от различни страни местните законодателства и правила. Kolko.bg не може да гарантира, че услугите, които предлага, отговарят на законовите изисквания в държави, които не са членове на EU. Право на всеки потребител е да знае дали употребата на нашите услуги е забранена или търпи ограничения в собствената му страна. Ако ползването на kolko.bg нарушава местното законодателство, то моля преустановете ползването на нашите услуги незабавно.

VIII. Обединение

Текстовете, озглавени „Политика на Конфиденциалност“, „Авторски права и търговски марки“, както и всички други текстове от съдържанието н сайта, отнасящи се до условията на ползване на нашите услуги и защита на обекти на интелектуална собственост, са неразделни части от настоящото Потребителско спораазумение и следва да се разглеждат като един документ.

IX. Отхвърляне на гаранции (Disclaimer of Warranties)

Kolko.bg категорично отказва да предостави каквито и да било гаранции за търговска реализация, постигане на определени цели, сключване на негласни споразумения или non-infringment. Не обещаваме, че която и да било част от сайта ще работи без проблемно и ще е достъпна по всяко време. На страниците на kolko.bg може да намерите линкове към сайтове на трети лица. Вие се съгласявате, че ние не носим отговорност за: (1) наличието и надеждността на тези страници (2) продуктите, съдържанието или услугите предлагани от тези сайтове. Връзките към сайтове и бази данни не ни обвързват, нито предполагат нашата подкрепа и одобрение на съответните сайтове и бази данни нито на различните продукти или услуги, предлагани от съответните сайтове.). Всеки посетител носи самостоятелна отговорност и приема всички рискове, които могат да възникнат при употребата на тези сайтове. Комуникацията с търговци и рекламодатели открити при ползване на услугите ни, както и участието в техни промоционални събития, купуването и получаването на стоки и услуги и всички въпорси относно срокове, състояния на стоки, гаранции касаещи този процес са предмет единствено на вашите взаимни отношения. Вие се съгласявате да не държите kolko.bg отговорен за каквато и да е загуба или щета независимо от нейната големина, възникнала в резултат от присъствието на търговец или рекламодател на страниците на kolko.bg.

Някои законодателства не позволяват да се налагат ограничения на гаранции. В случай че съществуват такива и те са в сила за вас, то тогава някой или всички от посочените отхвърляния на отговорност няма да се прилагат към вас и е напълно възможно да имате допълнителни права.

X. Прехвърляне

Вие се съгласявате, че настоящото споразумение и съпътстващата го информация могат автоматично да бъдат прехвърлени на трети лица от kolko.bg без това да изисква вашето знание и/или съгласие..

XI. Обобщение

С настоящото споразумение не се създават агенции, партньорства, джоинт венчъри или франчайз взаимоотношения, нито възникват трудови правоотношения. Временната ни неспособност да изпълняваме задълженията си по настоящото споразумение не ни освобождава от отговорност. Моля да ни извините за проблеми, които са извън нашите правомощия и способности. Ако някои от условията на това споразумение са неприложими според някой съд, то останалата част продължава да е в сила. Всяко едно отклонение от това Споразумение ще има стойност, единствено ако е в писмен вид и подписано от представител на kolko.bg.

   © 2017 Kolko.bg. Всички права запазени. Всички други търговски марки са собственост на техните законни притежатели.