Сравни цени и спести! По подразбиране ДИГИТАЛЕН КОМПАС с висотомер, барометър, термометър, нивомер, календар и часовник, Всички Лов и риболов, Лов и риболов, Спорт и туризъм

  • Преди да пазарувате:
  • Гаранции
  • Срокове за доставка
  • Плащане
  • Връщане
S
S
S
S
СРАВНИ
S
S
ИЗБЕРИ

По подразбиране ДИГИТАЛЕН КОМПАС с висотомер, барометър, термометър, нивомер, календар и часовник

ДИГИТАЛЕН КОМПАС • с висотомер, барометър, термометър, нивомер, календар и часовник. • ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ • Устройството дигитален компас, висотомер, барометър, термометър, нивомер и календар е предназначено за употреба сред природата или в града, извън сгради или помещения. • Ергономичният дизайн с голям LCD дисплей с осветление при натискане на всеки бутон и връзката за носене на врата, прави уреда удобен и лесен за употреба. • КАЛИБРИРАНЕ НА УРЕДА • При всяко поставяне на батерии уредът трябва да се калибрира. • След поставяне на батериите, LCD дисплеят светва; при натискане на бутона COMPASS/- на дисплея се показва компасът. • Калибриране на компаса – натиснете и задръжте за 2 сек бутона COMPASS/-. Дисплеят показва символ CAL – калибриране;...


магазин на изплащане промоция цена (с ДДС)  

bgmag.net


информация за магазина
01 - 90,00 лв.
Актуална цена към 24.10.2017 12:26 1
Cart  Изберете тази оферта »
от магазин bgmag.net
» Детайли: • Тегло: 180 кг

miramarket.net


информация за магазина
01 - 90,00 лв.
Актуална цена към 24.10.2017 12:26 1
Cart  Изберете тази оферта »
от магазин miramarket.net
» Детайли:
5
1 Kolko.bg актуализира цените на магазини, като посочва датата и часа към които посочената цена е актуална. Въпреки че се опитваме цените да бъдат максимлано верни може да се окаже че цената в магазина е променена след тази дата.
         
ДИГИТАЛЕН КОМПАС
с висотомер, барометър, термометър, нивомер, календар и часовник.ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯУстройството дигитален компас, висотомер, барометър, термометър, нивомер и календар е предназначено за употреба сред природата или в града, извън сгради или помещения.

Ергономичният дизайн с голям LCD дисплей с осветление при натискане на всеки бутон и връзката за носене на врата, прави уреда удобен и лесен за употреба.КАЛИБРИРАНЕ НА УРЕДАПри всяко поставяне на батерии уредът трябва да се калибрира.

След поставяне на батериите, LCD дисплеят светва; при натискане на бутона COMPASS/- на дисплея се показва компасът.

Калибриране на компаса – натиснете и задръжте за 2 сек бутона COMPASS/-. Дисплеят показва символ CAL – калибриране; завъртете бавно устройството около собствената му ос на 360 градуса, като го придържате в хоризонтално положение (може да ползвате нивелира в долната част на устройството). Това завъртане дава възможност на вграденият електронен сензор да намери посоката Север.

След приключване на завъртането, натиснете отново бутона COMPASS/- еднократно, без да го задържате – уредът е калибриран.

При натискане на бутона ALTITUDE/+ уредът ще изключи функцията Компас.НАСТРОЙКА НА ДАТА, ВРЕМЕ И МЕРНИ ЕДИНИЦИ ЗА НАЛЯГАНЕ И ТЕМПЕРАТУРАНатиснете и задръжте за 2 сек бутона SET. В левия горен ъгъл на дисплея започват да мигат символите 24Нr; натиснете бутоните COMPASS/- или ALTITUDE/+ за избор на 12-часов или 24-часов режим на показване на време на часовника.

При следващо натискане на бутона SET цифрите, показващи часа започват да мигат; настройте час чрез натискане на бутоните COMPASS/- или ALTITUDE/+

При следващо натискане на бутона SET цифрите, показващи минутите започват да мигат; настройте минути чрез натискане на бутоните COMPASS/- или ALTITUDE/+

При следващо натискане на бутона SET цифрите, показващи годината започват да мигат; настройте година чрез натискане на бутоните COMPASS/- или ALTITUDE/+

При следващо натискане на бутона SET цифрите, показващи месеца започват да мигат; настройте месец чрез натискане на бутоните COMPASS/- или ALTITUDE/+

При следващо натискане на бутона SET цифрите, показващи датата започват да мигат; настройте дата чрез натискане на бутоните COMPASS/- или ALTITUDE/+При следващо натискане на бутона SET цифрите, показващи мерната единица за температура започват да мигат; настройте измерване по С или F чрез натискане на бутоните COMPASS/- или ALTITUDE/+При следващо натискане на бутона SET цифрите, показващи мерната единица за атмосферно налягане започват да мигат; настройте измерване в HPA, inHg или mmHg чрез натискане на бутоните COMPASS/- или ALTITUDE/+При следващо натискане на бутона SET цифрите, показващи мерната единица за височина започват да мигат; настройте измерване в метри М или футове F чрез натискане на бутоните COMPASS/- или ALTITUDE/+След приключване на първоначалните настройки натиснете бутона HISTORY за потвърждение и изход от менюто за настройки.ВИСОТОМЕР (АЛТИМЕТЪР)При първа употреба на функцията Висотомер, трябва да настроите текущата височина, на която се намирате в момента; можете да я разберете от топографска карта или от локалната метеорологична станция.

В режим Висотомер, натиснете едновременно бутони SET и ALTITUDE/+ и въведете текущата височина чрез натискане на бутоните COMPASS/- или ALTITUDE/+
ИЗМЕРВАНЕ НА РЕЛАТИВНА ВИСОЧИНАС уреда можете да измерите височината на един обект спрямо тази на друг обект.

На мястото, където започвате измерването, натиснете и задръжте за 2 сек бутона ALTITUDE/+ ; появява се стойност на височината 0.

Заставайки на мястото, чиято релативна височина желаете да измерите, ще видите разликата във височините в желаната от вас мерна единица със знак плюс или минус – плюсът означава, че второто място е по-високо от първоначалното; минусът – че е по-ниско.БАРОМЕТЪРПри първа употреба на функцията Барометър, трябва да настроите текущото атмосферно налягане на височината, на която се намирате в момента, също предварително настроена във функцията Висотомер; можете да я разберете от локалната метеорологична станция или прогнозата за времето по радиото или в интернет.

В режим Барометър, натиснете едновременно бутони SET и ALTITUDE/+ и въведете текущата стойност на атмосферното налягане в желаната мерна единица чрез натискане на бутоните COMPASS/- или ALTITUDE/+ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТОНа база на промяната в атмосферното налягане, уредът предсказва промени във времето в рамките на следващите 12 – 24 часа; прогнозата е ефективна в радиус 30 – 50 км от мястото на сверяване на барометъра на конкретна височина.При натискане на бутона HISTORY уредът показва запис на предишните стойности на височината и атмосферното налягане; записите се правят автоматично през интервал от 5 минути.

Можете да прегледате предишните записи чрез натискане на бутоните COMPASS/- или ALTITUDE/+. Можете да промените интервала на записване в рамките на 1 – 60 минути чрез натискане и задържане за 2 сек на бутона HISTORY.

Когато уредът не се ползва, можете да го изключите с цел да се пести енергията на батериите чрез натискане и задържане за 5 сек на бутона SET. Уредът преминава в нормален работен режим при последващо натискане на някой от бутоните, без значение кой.

Осветлението на дисплея се включва за 5 сек при натискане на бутон; ако през това време натиснете още веднъж бутон, времето за светене се удължава с нови 5 сек.ФАБРИЧНИ НАСТРОЙКИ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ- Часовник 0.00 часа, 24 часово показване на времето

- Дата 01.01.2007, дисплей Дата-Месец-Година от ляво надясно

- Единици за температура – С

- Барометрични единици HPa

- Единици за височина: М

- Интервал за автоматичен запис на височина и атмосферно налягане: 5 минути

Произход : Китай

Гаранционен срок : 12 месеца

Няма коментари все още.

Изпрати коментар

Black-arrow

Може да разгледате и други продукти в категорията Всички Лов и риболов:   © 2018 Kolko.bg. Всички права запазени. Всички други търговски марки са собственост на техните законни притежатели.